Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie
Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie

Wyniki konkursu Wielkanocnego.

Konkurs zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie był adresowany do wszystkich uczniów szkół gminy Kłoczew. Warunkiem uczestnictwa było wykonanie samodzielnie pisanki, palmy wielkanocnej, kompozycji świątecznej nawiązującej do tradycji Świąt Wielkanocnych. Na konkurs wpłynęło ogółem 60 prac, które były oceniane w czterech kategoriach wiekowych: 1. klasy 0-III szkół podstawowych  2. klasy IV-VI szkół podstawowych  3. gimnazja 4.zespoły

W dniu 30.04.2015 r. komisja konkursowa w składzie

1. Patrycja Stępnicka – p.o. Dyrektor GOK w Kłoczewie

2. Longina Cybulska – Bibliotekarz Gminnej Biblioteki w Kłoczewie

3. Wioleta Adamczyk – Instruktor GOK w Kłoczewie

 

Komisja podkreśliła zaangażowanie i inwencję twórczą wykonawców. Przy ocenie brano pod uwagę przede wszystkim: estetykę wykonania prac, samodzielność, nawiązanie do tradycji świąt Wielkanocnych. Wyróżnione prace otrzymają nagrody rzeczowe i będą wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w Urzędzie Gminy Kłoczewie. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają drobne upominki. Nagrody i upominki ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie. Komisja dziękuje nauczycielom i rodzicom za przygotowanie dzieci i młodzieży do konkursu.

 

 

W bibliotece znów nowości.

Diane Chamberlain „Milcząca siostra”,

Theresa Revay „Na drugim brzegu bosforu”,

Tina Reber „Próba uczuć”,

Mark Helprin „Zimowa opowieść”, to tylko kilka pozycji z nowości bibliotecznych. Zapraszamy.

"Czytam w podróży...Herberta"

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłoczewie 24 marca br. wzięła udział w III ogólnopolskiej akcji społecznej „Czytam w podróży…Herberta”, organizowanej przez Fundację im. Zbigniewa Herberta,której celem jest upowszechnienie spuścizny twórczej Zbigniewa Herberta i zachęcenie społeczeństwa do czytania twórczości Herberta - na przykład podczas podróży. „Czytam w podróży…Herberta” jest kolejnym przedsięwzięciem promującym czytelnictwo organizowanym przez Fundację w ramach kampanii „Pan Cogito”. Czytelnikom, którzy w tym dniu odwiedzili Bibliotekę, zostały wręczone zakładki z fragmentami wybranych utworów Zbigniewa Herberta, które mamy nadzieję, zainspirują do zainteresowania twórczością Poety i poezją.

Konkurs na Najpiekniejszą Palmę rozstrzygnięty.

W dniu 25.03.2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłoczewie został rozstrzygnięty konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną. O tytuł Najpiękniejszej tradycyjnej Palmy Wielkanocnej rywalizowało pięć zespołów i dwie prace indywidulane z gminy Kłoczew.

Komisja w składzie:

1. Wioletta Duczek – Nauczyciel zajęć artystycznych Zespołu Szkół w Kłoczewie

2. Beata Seroczyńska – Bibliotekarz Zespołu Szkół w Kłoczewie

3. Wioleta Adamczyk – Instruktor Gminnego Ośrodka Kultury w Kłoczewie

4. Longina Cybulska – Bibliotekarz Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłoczewie

oceniła zgłoszone do konkursu Palmy Wielkanocne. Poziom prac był bardzo wysoki. Wykonanie z naturalnych materiałów: estetyczne, misterne i bardzo dokładne, wymagające wiele inwencji twórczej, artystycznej oraz ciężkiej pracy. Palmy konkursowe to prawdziwe dzieła sztuki, wykonane przez artystów, ukrytych na terenie naszej gminy.

XXI Przegląd Teatrów Szkolnych już za nami.

Jury powołane przez organizatora oceniało występy teatralne biorąc pod uwagę:

- dykcję i poprawność wymowy (kultura słowa),

- ruch sceniczny i dynamika przedstawienia,

- kostiumy, scenografia, muzyka,

-udział grup we współtworzeniu widowiska.

Wszystkie grupy teatralne nagrodzone były nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Gminny Ośrodek kultury w Kłoczewie. Jury docenia zaangażowanie nauczycieli, instruktorów i dzieci w tworzenie scenariuszy prezentowanych spektakli oraz poszukiwanie nowych środków wyrazu scenicznego.


Nowości biblioteczne.

Nowości wydawnicze jakie pojawiły się na półkach naszej biblioteki. Jeszcze ciepłe i pachnące farbą drukarską nowości książkowe są już dostępne dla wypożyczających. Biblioteka wzbogaciła się o nowe książki, zarówno z literatury dla dorosłych, jak i literatury dla dzieci i młodzieży. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin i zapoznania się ze nowymi tytułami.


Biblioteczny konkurs plastyczny.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, która nawiązywać będzie do Polskich podróży Ojca Świętego Jana Pawła II.

Najpiękniejsza palma wielkanocna Gminy Kłoczew.

Konkurs ma na celu kultywowanie i popularyzację tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową i Wielkanocą, promocję dorobku kulturowego wsi oraz integrację środowiska lokalnego.

W konkursie mogą wziąć udział osoby dorosłe – indywidualnie, zespoły rodzinne i stowarzyszenia. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 25 marca 2015 roku.

Przy ocenie pod uwagę będzie brane przede wszystkim:

            - estetyka wykonania prac,   

            - wykorzystanie materiałów naturalnych.

VI EDYCJA WIELKANOCNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO.

Celem konkursu jest rozbudzenie wyobraźni, zachęcenie do działań plastycznych oraz przyczyni się do rozwoju uzdolnień artystycznych. Tematyka prac konkursowych powinna nawiązywać do Świąt Wielkiej Nocy: symboliki, obrzędów, zwyczajów, wystroju, dekoracji.

Prace konkursowe dotyczą ozdób świątecznego stołu tj. pisanki, palmy wielkanocne, kompozycje nawiązujące do tradycji Świąt Wielkanocnych.

Święto Kobiet 2015

Wczoraj 8 marca br. już po raz czwarty w gminie Kłoczew obchodzono wspólnie Święto Kobiet. Uroczystość odbyła się na hali sportowej przy Zespole Szkół w Kłoczewie. Gościem specjalnym, który wraz z nami postanowił uczcić Święto Kobiet i to w sposób dość nieoczekiwany był pan Adam Jarubas – kandydat na prezydenta w tegorocznych wyborach.Towarzyszyli mu Europoseł- Krzysztof Hetman oraz Marszałek Województwa Lubelskiego- Sławomir Sosnowski. Gość honorowy, podczas wizyty , zwrócił szczególną uwagę na problem nierówności w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn za tę samą pracę. "Bardzo się z tego cieszę, gdyż uważam ,że "dzień kobiet" jest znakomitym pretekstem do poruszenia tematyki związanej z problemami i potrzebami kobiet, również w zakresie zatrudnienia na rynku pracy".Wszystkie Panie zostały obdarowane przez organizatorów pięknymi różami, a Adam Jarubas specjalnie z tej okazji zaśpiewał utwór Marka Grechuty "Będziesz moją panią". Wśród gości byli także Starosta Powiatu Ryckiego – Stanisław Jagiełło, Przewodnicząca Rady Powiatu – Hanna Czerska – Gąsiewska, Radni Gminy Kłoczew, kierownicy jednostek administracyjnych wraz z pracownikami, Dyrektorzy Szkół oraz nauczyciele, przedstawiciele zakładów pracy, małej i średniej przedsiębiorczości, właścicieli sklepów oraz ich pracowników i współpracowników. Część artystyczną uroczystości zainaugurował występ Małej Rewii Tanecznej z Dęblina i zespołu „Dębliniacy”.

XXI Gminny Przegląd Teatrów Szkolnych.

Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie zaprasza 25 marca 2015 r. o godzinie 9.00 na Przegląd Szkolnych Teatrów w sali widowiskowej. Celem przeglądu jest prezentacja dorobku artystycznego, inspirowanie poszukiwań nowych form pracy artystycznej oraz wymiana doświadczeń nauczycieli. Szczegóły w rozwinięciu wiadomości.

Święto Kobiet.

Wójt Gminy Kłoczew oraz Przewodniczący Rady Gminy zapraszają na Święto Kobiet, które odbędzie się 8 marca 2015 r. o godz. 14 w hali sportowej Zespołu Szkół w Kłoczewie. Szczegóły na plakacie w rozwinięciu wiadomości.

Lekcja biblioteczna nr 2.

Grupa przedszkolna „Biedronki” uczestniczyła w zajęciach na podstawie książki pt.: „Zabawny ptaszek”. Na początek została przeczytana dzieciom książka wraz z pokazem ilustracji, a następnie wspólnie omówiona została jej treść.

Lekcja biblioteczna nr 1.

W ramach przystąpienia Gminnej Biblioteki Publicznej do konkursu „Małe ważne książeczki” z Programu Rozwoju Bibliotek zostały przeprowadzone dwie lekcje biblioteczne, w których uczestniczyły dwie grupy przedszkolne z Zespołu Szkół w Kłoczewie. Grypa przedszkolna „Smerfy” uczestniczyła w zajęciach na podstawie książki pt.: „ Była gdzieś taka wieś”.

Konkurs na Plakat Tygodnia Bibliotek 2015.

Po raz dwunasty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja 2015r., Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Tydzień Bibliotek 2015 pod hasłem: „Wybieram bibliotekę”.

Ferie Zimowe 2015

Aby urozmaicić dzieciom czas wolny od nauki, w poniedziałek 2 lutego 2015r. rozpoczęły się dwutygodniowe Ferie Zimowe w GOK w Kłoczewie. W miłej atmosferze, pełnej oczekiwań i pozytywnych emocji dzieciaki mogły spożytkować swoją energię. W pierwszym tygodniu ferii odbyły się zajęcia stałe: plastyczne, taneczne także rywalizacja przy planszowych grach, zabawy integracyjne, kalambury oraz wygrzebane z lamusa zabawy. Oprócz powyższych zajęć czynna była pracownia komputerowa. Odbył się również wyjazd na Powiatową Pływalnię w Rykach. Wszyscy chętni mogli uczestniczyć w warsztatach wikliniarskich. 

Zapraszamy do udziału w projekcie.

Warsztaty wikliniarskie.

Uwaga!

Informujemy iż zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży prowadzone przez p. Donatę Jurzystę - Łukasiak z dnia 7.02.2015r. (sobota) odbędą się dnia 5.02.2015r. (czwartek) w godzinach         od godz. 10.00 do godz. 12.00.

godz. 10.00 – grupa młodsza,

godz. 11.00 – grupa starsza

Serdecznie zapraszamy!

NOWY SEZON ZAJĘĆ TANECZNYCH.

XX Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek rozstrzygnięty.

28 stycznia br. w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się XX Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek. W wydarzeniu uczestniczyły wszystkie szkoły z naszej gminy, co świadczy o niesłabnącym zainteresowaniu. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe jako podziękowanie za udział i podtrzymywanie pięknej tradycji śpiewania kolęd i pastorałek. Do przeglądu zgłosiło się 170 uczestników. Celem przeglądu było poznawanie i kultywowanie staropolskiej tradycji kolędowania, uwrażliwienie młodych ludzi na jej piękno oraz rozbudzenie wśród  mieszkańców gminy śpiewu kolęd i uczestnictwa w organizowanych imprezach. XX Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek rozpoczął Wójt Gminy Kłoczew Pan Zenon Stefanowski.

Ferie Zimowe 2015.

Uwaga! Nowa usługa.

Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek.

Wspólne kolędowanie.

W niedzielę 11 stycznia w hali sportowej Zespołu Szkół w Kłoczewie mieszkańcy naszej gminy mieli okazję po raz pierwszy spotkać się na Wieczorze Kolęd zorganizowanym przez Kłoczewską Parafie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Zespołem Szkół w Kłoczewie. W klimat wieczoru wprowadził Ks. Proboszcz Marek Kot, który zaprosił wszystkich  do wspólnego kolędowania. Nie zabrakło również licznie przybyłych mieszkańców gminy Kłoczew a przede wszystkim dzieci. Spotkanie rozpoczął i prowadził zespół Porozumienie z Parczewa, który w ubiegłym roku gościł już na terenie naszej gminy. W trakcie tego niezwykłego koncertu zaprezentował się zespół Kłoczewiacy a w dalszej części spotkania wystąpiła schola parafialna pod kierunkiem księdza wikariusza Pawła Smarza. Młodzi artyści zaprezentowali repertuar składający się z najbardziej znanych kolęd i pastorałek. Po występie scholi na scenę wszedł zespół reprezentujący Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kawęczyn.

 

Ogłoszenie.

W dniu 11 stycznia 2015roku (niedziela) przy kościele w Kłoczewie

 odbędzie się zbiórka pieniężna do puszek przez wyznaczonych Wolontariuszy z gminy Kłoczew na rzecz

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

„Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci

na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych

oraz godnej opieki medycznej seniorów”.

Zebrane pieniądze zostaną przekazane i rozliczone

w Sztabie WOŚP w Rykach.

Życzenia.

Zapraszamy do starszych postów do zakładki Archiwum.

Przyciszk więcej automatycznie przeniesie do zakładki Archiwum.

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny Poleć tę stronę Poleć tę stronę
© Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury

w Kłoczewie

ul. Klonowa 2

08-550 Kłoczew

pow. rycki

woj. lubelskie

 

Telefon:

25 75 11 685

Fax:

25 75 43 258

 

E-mail:

gok.kloczew@interia.pl

Godziny otwarcia

pon. :

08:00  - 16:00 

wt. :

08:00  - 17:00 

śr. :

08:00  - 17:00 

czw. :

08:00  - 17:00 

pt. :

08:00  - 18:00 

sob. :

09:00  - 13:00 

Licznik odwiedzin:

*Zerowany na koniec

  każdego miesiąca

Biblioteka bierze

udział w " Programie

Rozwoju Bibliotek"